Zagadka
23 - kolejna liczba pierwsza
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Potrafisz wskazać stolice województw?
1. Za stolicę województwa dolnośląskiego uważa się: