Odgadywanka
B - Różni się ręką
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Zgadnij, jaka to czekolada.
1. Jakiej marki jest ta czekolada?