Zagadka
36 (kwadrat przeciwległej liczby)
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Sprawdź swoją wiedzę z geometrii
1. Co to jest za bryła?