Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Dokończ przysłowia i powiedzenia
1. Lepiej dmuchać na zimne niż się _______________ .