Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Pamiętasz symbole pierwiastków chemicznych?
1. Jaki symbol chemiczny ma wodór?