Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Sprawdź, czy masz podstawową wiedzę o sztuce.
1. Kto namalował ten obraz?