Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Znane słowa i zwroty łacińskie - wiesz, co oznaczają?
1. Co oznacza spotykane często w tekstach słowo "sic!"?