Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Sprawdź, czy odróżnisz tańce.
1. Co to za taniec?