Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Potrafisz poprawnie wskazać województwa?
1. Jak nazywa się wójewództwo zaznaczone na mapce pytajnikiem?