Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Grzech nie przejść tego quizu.
1. Czy można rozpoznać płeć tylko za pomocą oddechu?