Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Sprawdź czy rozpoznasz rzeczy widziane pod mikroskopem
1. Co przedstawia zdjęcie?