Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Sprawdź, czy rozpoznasz polityków po oczach.
1. Kto jest na zdjęciu?