Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Sprawdź, czy potrafisz odróżnić znaki drogowe.
1. Co to za znak?