Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Sprawdź czy rozpoznasz drzewa po liściach?
1. Z jakiego drzewa jest ten liść?