Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
QUIZ o poceniu się.
1. Ile litrów potu może wypocić człowiek w ciągu jednej godziny?