Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Sprawdź, jak dobrze znasz język polski
1. Która z wersji daty jest poprawna?