Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Sprawdź, czy wiesz co oznaczają różne obcojęzyczne zwroty.
1. Co oznacza "vis-a-vis"?