Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Sprawdź, czy rozpoznasz kraje po ich flagach
1. Co to za kraj?