Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Jak dobrze znasz polski alfabet?
1. Ile liter ma obecnie polski alfabet?