Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Sprawdź, czy jesteś dobry w rozpoznawaniu zabytków.
1. Gdzie znajduje się ta budowla?