Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Sprawdź, czy masz bystry wzrok.
1. Który z obrazków różni się od pozostałych?