Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Sprawdź czy potrafisz rozpoznać kluby piłkarskie po ich logach?
1. Co to za klub?