Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Język polski. Wyrazy trudne w odmianie.
1. Uzupełnij zdanie poprawną formą: Ksiądz przyglądał się ........ leżącemu na stole.