Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Zgadnij, na podstawie fragmentów zdjęć, jakie to warzywa.
1. Na początek coś prostego. Fragment jakiego warzywa jest na zdjęciu?