Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
QUIZ z j. polskiego. Części mowy i zdania.
1. Wskaż orzeczenie w zdaniu: Kobieta idzie na zakupy.