Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Sprawdź, czy wiesz jakie wyrazy należy pisać wielką literą
1. Nazwy mieszkańców krajów powinno się pisać wielką czy małą literą?