Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Podobne słowa, które mylą się wielu ludziom.
1. Darowanie orzeczonych kar za popełnione przestępstwa to: