Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Nie zgadniesz, kto to powiedział
1. Kto jest autorem słów "Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki"?