Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Sprawdź, czy rozpoznasz polskie miasta po ich herbach
1. Co to za miasto?