Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Zgadnij, na podstawie zdjęć, jaka to część ciała.
1. Co znajduje się na zdjęciu?