Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Sprawdź swoją wiedzę z matematyki
1. Wynik jakiej operacji matematycznej nazywamy ilorazem?