Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Sprawdź czy potrafisz rozpoznać kraje po zarysie ich mapy
1. Co to za kraj?