Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Sprawdź, jak dobrze znasz ludzkie ciało.
1. Co to za fragment ciała?