Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Częste błędy językowe - zobacz, czy też je popełniasz.
1. Wskaż poprawną formę: