Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Quiz z ortografii. Pisownia partykuły NIE razem i rozdzielnie
1. Uzupełnij poprawną formą: Karolina jest ______ dziewczyną.