Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Fragmenty Ogólnopolskiego Dyktanda - sprawdź się.
1. Uzupełnij poprawną formą: Na deser niechże kucharz wytnie _______ kawał ciasta.