Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Witaminy i ich rola w organizmie
1. Która z tych witamin jest rozpuszczalna w tłuszczach?