Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Sprawdź, czy odróżnisz prawdę od bzdury.
1. Truteń może użądlić