Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Olej ten quiz.
1. Czy w Norwegii każdy może kupić telewizor?