Odgadywanka
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Odróżnisz kwiaty sztuczne od prawdziwych?
1. Te kwiaty są naturalne czy sztuczne?