Odgadywanka
Drugi kapeć
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Historia Polski. Wstyd tego nie wiedzieć.
1. Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie?