Quiz
QUIZ z j. polskiego. Części mowy i zdania. (1/7)
1. Wskaż orzeczenie w zdaniu: Kobieta idzie na zakupy.