Humor
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Sprawdź, czy odróżnisz ptaki, które żyją w Polsce.
1. Co to za ptak?