Humor
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Dzieci znanych osób. Zgadnij, czyje to córki.
1. Czyją córką jest osoba na zdjęciu?