Humor
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Sprawdź, czy potrafisz odmienić te wyrazy przez przypadki
1. Uzupełnij poprawną formą: Karol kupił dziś cztery ________ .