Humor
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
QUIZ z ortografii. Wyrazy pisane razem i rozdzielnie.
1. Wskaż poprawną formę: