Humor
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Pamiętasz daty ważnych bitew?
1. Bitwa pod Grunwaldem została rozegrana: