Humor
Sprawdź też swoją wiedzę w quizie
Tego quizu z historii Polski nie przejdzie bezbłędnie nawet nauczyciel.
1. Od rewolucji bolszewickiej 1917 roku do marca 1918 roku zrównano z ziemią 85% polskich majątków na Rusi.